Κράτηση
Ημ. Αναχώρησης Άφιξη στο Quik Park
Date Picker
Ημ. Επιστροφής Ώρα Επιστροφής
Date Picker
Επικοινωνήστε μαζί μας
7000 20 11

Larnaca Airport Car Parking Safety

Quik Park Larnaca Airport Car Parking has the security of your vehicle as its first priority.

At Quik Park Larnaca Airport Car Parking, we understand that you are not just parking your car, you are entrusting us with what is possibly your second most valuable possesion, therefore you want piece of mind knowing your vehicle is being taken care of.

That's why we have :

high metal security fences all around our compound,
high resolution day/night vision cctv security cameras with 24 hour video recording equipment in operation,
personnel on site 24 hours a day 365 days a year.

We pride ourselves on being the most secure airport car parking facility operating in Cyprus.© Πνευματικά δικαιώματα 2018 - QuikPark - Larnaca Airport Parking Facebook